Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CEZAMAT/ZP24/2022 Zakup i dostawa stanowiska do przygotowania cienkich preparatów do mikroskopii elektronowej i konfokalnej.

Tomasz Domański
Politechnika Warszawska Department: CEZAMAT
Deadlines:
Published : 13-12-2022 13:55:00
Placing offers : 21-12-2022 10:00:00
Offers opening : 21-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 36.03 2022-12-13 13:55:00 Criterion
ZP24_22_SWZ.pdf pdf 5784.55 2022-12-13 13:55:00 Criterion
ZP24_22_załącznik nr 2 do SWZ_OPZ.pdf pdf 828.74 2022-12-13 13:55:00 Criterion
ZP24_22_załącznik nr 3 wzór umowy.pdf pdf 2185.47 2022-12-13 13:55:00 Criterion
Załączniki 1, 4-7.zip zip 246.86 2022-12-13 13:55:00 Criterion
ZP24_1_2022_Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 292.84 2022-12-19 11:08:15 Public message
ZP24_2_2022_TD Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 206.36 2022-12-21 15:23:25 Public message
ZP24_3_2022_TD Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 351.24 2023-01-05 13:21:37 Public message

Announcements

2023-01-05 13:21 Tomasz Domański W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.
Wszystkim Wykonawcom dziękujemy za udział w postępowaniu.

ZP24_3_2022_TD Infor [...].pdf

2022-12-21 15:23 Tomasz Domański W załączeniu pismo: nr CEZAMAT _ZP24_2_20222_TD ,,Informacja z otwarcia ofert"

ZP24_2_2022_TD Infor [...].pdf

2022-12-21 10:00 Buyer message Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć 152 000,00 zł brutto.
2022-12-19 11:08 Tomasz Domański W załączeniu pismo CEZAMAT/24/1/2022/TD z odpowiedziami na zadane przez Wykonawców pytania.

ZP24_1_2022_Odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

ZP24_22_SWZ.pdf

ZP24_22_załącznik nr [...].pdf

ZP24_22_załącznik nr [...].pdf

Załączniki 1, 4-7.zi [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 412