Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/TP/7/2022 Utrzymanie w stałej sprawności technicznej agregatów wody lodowej

Deadlines:
Published : 12-12-2022 14:37:00
Placing offers : 21-12-2022 10:30:00
Offers opening : 21-12-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00490638_01.pdf pdf 97.89 2022-12-12 14:37:00 Proceeding
SWZ_ZP_TP_7_2022-sig.pdf pdf 633.62 2022-12-12 14:37:00 Proceeding
załączniki do SWZ_ZP_TP_7_2022.zip zip 692.59 2022-12-12 14:37:00 Proceeding
Informacja_o_zlozonych_ofertach - ZP_TP_7_2022.pdf pdf 221.23 2022-12-21 11:12:27 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 658.24 2023-01-10 11:52:32 Public message

Announcements

2023-01-10 11:52 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-21 11:12 Sylwia Marciniak Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.)

Informacja_o_zlozony [...].pdf

2022-12-21 10:30 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 96 555,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 194