Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 48/2022 Zakup ubezpieczeń pojazdów mechanicznych– nr postępowania 48/2022

Deadlines:
Published : 12-12-2022 12:36:00
Placing offers : 15-12-2022 14:06:01
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo

 

Niniejszym zapraszamy do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości poniżej 130.000 zł, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup ubezpieczeń pojazdów mechanicznych –
nr postępowania 48/2022.

 

Usługa będzie zrealizowana na rzecz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości
w okresie od dnia wygaśnięcia obecnie obowiązujących polis ubezpieczeniowych do dnia
31.12.2023 r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 1.

 

Wykaz pojazdów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 2.

 

Ofertę sporządzoną wg wzoru (załącznik nr 3) należy przesłać na platformie zakupowej.

 

Kryterium wyboru będzie najniższa cena brutto zaoferowana przez wykonawcę.

Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 4

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz ofertowy w terminie do dnia 15.12.2022 r. do godz. 16:00.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 160.94 2022-12-12 12:36:00 Proceeding
załącznik nr 2 _zestawienie pojazdów do ubezpieczenia.xlsx xlsx 22.63 2022-12-12 12:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - informacja RODO.pdf pdf 186.5 2022-12-12 12:36:00 Proceeding
Zaproszenie.PDF PDF 396.85 2022-12-12 12:36:00 Proceeding
załącznik nr 3_formularz cenowy.xlsx xlsx 23.04 2022-12-14 13:00:23 Proceeding

Announcements

2022-12-15 14:06 Patryk Zawiślak Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający informuję , iż unieważnia postępowanie Zakup ubezpieczeń pojazdów mechanicznych– nr postępowania 48/2022
2022-12-15 14:02 Patryk Zawiślak Zamawiający informuję iż unieważnia postępowanie Zakup ubezpieczeń pojazdów mechanicznych– nr postępowania 48/2022.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z załącznikiem nr 1 (0)
3 Termin realizacji - Od dnia wygaśnięcia obecnie obowiązujących polis ubezpieczeniowych do dnia 31.12.2023 r. (0)
4 Klauzula RODO - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę wpisać "Potwierdzam" (0)
5 Formularz cenowy - Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony załącznik nr 3 formularz cenowy Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 329