Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZAZ.251.2.2022 DOSTAWA ARTYKUŁÓW CATERINGOWYCH DLA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE W 2023 ROKU

Deadlines:
Published : 12-12-2022 09:54:00
Placing offers : 22-12-2022 09:00:00
Offers opening : 22-12-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.3 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1409.33 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 341.27 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 87 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 21.12 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 20.82 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie.docx docx 21.5 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 do SWZ- Wzór zobowiązania.doc doc 43 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 41 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Projekt Umowy.docx.pdf pdf 692.59 2022-12-12 09:54:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 458.94 2022-12-19 12:45:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.02 2022-12-19 12:53:54 Public message
Ogłoszenie zmiana SWZ.pdf pdf 322.72 2022-12-19 12:53:54 Public message
Skorygowany Zalacznik nr 1 do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 341.22 2022-12-19 12:53:54 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 578.03 2022-12-22 09:32:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 505.53 2022-12-22 10:07:19 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 516.34 2023-01-09 08:54:25 Public message

Announcements

2023-01-09 08:54 Wioletta Skok Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie zgodnie z art. 253 ust1 pkt 1) Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710)
w prowadzonym postępowaniu na zadanie: „Dostawa artykułów cateringowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w 2023 roku”zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród złożonych.Szczegółowe informacje zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-22 10:07 Wioletta Skok Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-22 09:32 Wioletta Skok Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-12-19 12:53 Wioletta Skok W związku z wpływem zapytań w realizowanym postępowaniu i udzielonych odpowiedziach Zamawiający dokonał skorygowania treści Załącznika nr 1 do SWZ tj.Formularza cenowego. W ślad za dokonanymi zmianami wydłużono w postępowaniu termin składania ofert
i termin związania ofertą. Ogłoszenie o zmianie SWZ wraz z informacją Zamawiającego oraz Skorygowany załącznik nr 1 do SWZ tj. Formularz cenowy stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie zmiana SW [...].pdf

Skorygowany Zalaczni [...].docx

2022-12-19 12:45 Wioletta Skok Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania, na które Zamawiajacy udzielił odpowiedzi. Treść pytań wraz z odpowiedziami znajduje się w załączonym pliku Pytania i odpowiedzi 1.

Kierownik Zamawiającego
Dyrektor ZAZ
Wioletta Skok

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 433