Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA – SA – 226 | 14 | 2022 Dostawa gryzoni i królików w roku 2023

Deadlines:
Published : 08-12-2022 13:54:00
Placing offers : 21-12-2022 09:00:00
Offers opening : 21-12-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Gryzonie.pdf pdf 401.83 2022-12-08 13:54:00 Proceeding
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 118.81 2022-12-08 13:54:00 Proceeding
DZIAŁ III Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 173.6 2022-12-08 13:54:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.doc doc 110 2022-12-08 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1).xlsx xlsx 11.54 2022-12-08 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część 2).xlsx xlsx 11.23 2022-12-08 13:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.1 2022-12-08 13:54:00 Proceeding
Zmiana Nr 1.pdf pdf 510.79 2022-12-13 09:39:09 Public message
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie.pdf pdf 120.22 2022-12-13 09:39:10 Public message
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1) - po zmianie.xlsx xlsx 11.54 2022-12-13 09:39:10 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu .pdf pdf 37.15 2022-12-13 09:43:14 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT gryzonie.pdf pdf 325.42 2022-12-21 11:59:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 325.97 2022-12-22 11:02:39 Public message

Announcements

2022-12-22 11:02 Anna Cholewińska Wynik

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-21 11:59 Anna Cholewińska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-21 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 183 149,40 zł gross w tym:
Część 1 - 170 625,00 zł brutto
Część 2 - 12 524,40 zł brutto
2022-12-13 09:43 Anna Cholewińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-13 09:39 Anna Cholewińska W załączeniu informacja o zmianie SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, a także zmiana Opisu przedmiotu zamówienia - Dział II.

Zmiana Nr 1.pdf

DZIAŁ II Opis przedm [...].pdf

Załącznik nr 2 – For [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543