Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA – SA – 226 | 18 | 2022 Dostawa pasz w roku 2023

Deadlines:
Published : 08-12-2022 13:23:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Pasze.pdf pdf 401.6 2022-12-08 13:23:00 Proceeding
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 210.81 2022-12-08 13:23:00 Proceeding
DZIAŁ III Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 173.77 2022-12-08 13:23:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.doc doc 110.5 2022-12-08 13:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1).xlsx xlsx 11.1 2022-12-08 13:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część 2).xlsx xlsx 12.27 2022-12-08 13:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.48 2022-12-08 13:23:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pasze.pdf pdf 324.82 2022-12-16 12:50:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 338.68 2022-12-22 10:59:25 Public message

Announcements

2022-12-22 10:59 Anna Cholewińska Wynik

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-16 12:50 Anna Cholewińska Zamawiający, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty od firm:

Oferta nr 1
WSH Łukasz Wasilewski
ul. Święciechowska 22
64-100 Lasocice
NIP 6972092760
Cena zawarta w ofercie:
- Część 1: 10 951,20 zł brutto,
- Część 2: 99 395,10 zł brutto.

Oferta nr 2
GRANUM ANIMAL NUTRITION
Mirosława Jasińska
Lubanów 18A
98-235 Błaszki
NIP 8271006622
Cena zawarta w ofercie:
Część 1: 10 656,36 zł brutto,
Część 2: 75 760,65 zł brutto.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia: 108 109,08 zł brutto, w tym:
Część 1: 12 341,16 zł brutto,
Część 2: 95 767,92 zł brutto.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-16 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 108 109,08 zł gross w tym:
Część 1 - 12 341,16 zł brutto
Część 2 - 95 767,92 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 370