Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA – SA – 226 | 12 | 2022 Dostawa owoców i warzyw w roku 2023

Deadlines:
Published : 08-12-2022 12:05:00
Placing offers : 16-12-2022 11:00:00
Offers opening : 16-12-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1).xlsx xlsx 12.18 2022-12-08 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część 2).xlsx xlsx 12.83 2022-12-08 12:05:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.doc doc 110 2022-12-08 12:05:00 Proceeding
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 136.72 2022-12-08 12:05:00 Proceeding
DZIAŁ III Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 173.74 2022-12-08 12:05:00 Proceeding
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Owoce i Warzywa.pdf pdf 397.51 2022-12-08 12:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.05 2022-12-08 12:05:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT owoce i warzywa.pdf pdf 323.95 2022-12-16 12:28:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 466.43 2022-12-22 13:33:34 Public message

Announcements

2022-12-22 13:33 Anna Cholewińska Wynik

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-22 13:30 Anna Cholewińska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-16 12:28 Anna Cholewińska Zamawiający, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty od firm:

Oferta nr 1
Mar-Fruit Marcin Staniszewski
ul. Wiosenna 21
09-410 Płock
NIP 7742697626
Cena zawarta w ofercie:
Część 1: 58 887,24 zł brutto,
Część 2: 95 724,08 zł brutto.

Oferta nr 2
Lisowski Arkadiusz
,,LEMON”
ul. Kostrogaj 14 B
09-400 Płock
NIP 7741017865
Cena zawarta w ofercie:
Część 1: 61 807,50 zł brutto,
Część 2: 102 630,70 brutto.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia: 193 380,90 zł brutto, w tym:
Część 1: 77 827,25 zł brutto,
Część 2: 115 553,65 zł brutto.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-16 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 193 380,90 zł gross w tym:
Część 1 - 77 827,25 zł brutto
Część 2 - 115 553,65 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 369