Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 069/2022 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r.

Deadlines:
Published : 13-12-2022 14:14:00
Placing offers : 10-01-2023 10:00:00
Offers opening : 10-01-2023 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na platformie zakupowej, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu spam.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
069_2022 SWZ+załączniki.7z 7z 4659.43 2022-12-13 14:14:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 0049312401 z 13.12.2022.pdf pdf 2428.81 2022-12-13 14:14:00 Proceeding
Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 SWZ z dnia 23.12.2022r..pdf pdf 932.69 2022-12-23 09:50:51 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2022r..pdf pdf 1085 2022-12-23 09:50:51 Public message
WYJAŚNIENIA i ZMIANA Nr 2 SWZ z 30.12.2022.7z 7z 145.12 2022-12-30 10:35:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.12.2022.pdf pdf 181.58 2022-12-30 10:35:35 Public message
informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 773.97 2023-01-10 11:25:57 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 794.91 2023-01-24 12:49:13 Public message

Announcements

2023-01-24 12:49 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-10 11:25 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informacje z otwarcia ofert

informacje z otwarci [...].pdf

2023-01-10 10:11 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 2.371.057,47 PLN
2022-12-30 10:35 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonych plikach przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 2 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.12.2022r.

WYJAŚNIENIA i ZMIANA [...].7z

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-12-23 09:50 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonych plikach przekazuje Wyjaśnienia i ZMIANĘ Nr 1 treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.12.2022r.

Wyjaśnienia i ZMIANA [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 967