Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00481173 Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” (RO-ZP.271.12.2022)

Iwona Radawiec
Gmina Dźwierzuty
Deadlines:
Published : 07-12-2022 11:42:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.61 2022-12-07 11:42:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.zip zip 3170.27 2022-12-07 11:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.14 2022-12-13 11:00:15 Public message
Wyjaśnienia_nr_1_zmiana_nr_1_treści_SWZ_inf_o_zmianie _nr_1_Ogłoszenia-sig.pdf pdf 856.35 2022-12-13 11:00:15 Public message
Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 675.81 2022-12-20 12:50:37 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1 i 2-sig.pdf pdf 687.89 2022-12-27 14:07:59 Public message

Announcements

2022-12-27 14:07 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-12-20 12:50 Iwona Radawiec W załączonym pliku zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert.

Informacje z otwarci [...].pdf

2022-12-20 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: część I (dostawa stacji roboczych)- 61 634,21 zł , część II (dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby serwerowni)- 105 731,62 zł
2022-12-13 11:00 Iwona Radawiec W załączonych plikach Zamawiający udostępnia wyjaśnienia nr 1 i zmianę nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia oraz informację o zmianie nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu. Dodatkowo Zamawiający udostępnia treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia_nr_1_zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 461