Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.04.2022 Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, w 2023 roku

Deadlines:
Published : 06-12-2022 15:48:00
Placing offers : 14-12-2022 10:00:00
Offers opening : 14-12-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00479749.pdf pdf 126.29 2022-12-06 15:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1482.47 2022-12-06 15:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Wzór oferty.docx docx 20.73 2022-12-06 15:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 18.75 2022-12-06 15:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia.docx docx 16.46 2022-12-06 15:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 876.56 2022-12-06 15:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 815.75 2022-12-06 15:48:00 Proceeding
14.12.2022 Informacja z otwarcia ofert..pdf pdf 1147.02 2022-12-14 15:23:44 Public message
21.12.2022r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty str..pdf pdf 1182.69 2022-12-21 16:46:05 Public message
13.12.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .pdf pdf 1129.28 2022-12-14 10:00:00 Public message

Announcements

2022-12-21 16:46 Artur Repel 21.12.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

21.12.2022r. informa [...].pdf

2022-12-14 15:23 Artur Repel 14.12.2022 Informacja z otwarcia ofert.

14.12.2022 Informacj [...].pdf

2022-12-14 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

13.12.2022 Informacj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 284