Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.381.132.2022.DWN Dostawa termocyklera (DZP.381.132.2022.DWN)

Justyna Rutkowska-Zawada
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Deadlines:
Published : 05-12-2022 13:17:00
Placing offers : 13-12-2022 10:00:00
Offers opening : 13-12-2022 10:15:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami.zip zip 715.26 2022-12-05 13:17:00 Proceeding
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 479.68 2022-12-13 11:16:20 Public message
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma.pdf pdf 513.78 2022-12-19 14:35:57 Public message
4. Informacja o udzieleniu zamówienia-sig.pdf pdf 432.99 2023-01-05 10:55:00 Public message

Announcements

2023-01-05 10:55 Justyna Rutkowska-Zawada Informacja o udzieleniu zamówienia

4. Informacja o udz [...].pdf

2022-12-19 14:35 Justyna Rutkowska-Zawada Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Informacja o wybo [...].pdf

2022-12-13 11:16 Justyna Rutkowska-Zawada Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

2. Informacja z otwa [...].pdf

2022-12-13 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 200.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 411