Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 33/ITWL/PIiZ2022/PN/2022/D Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego oprogramowania komputerowego

Deadlines:
Published : 05-12-2022 15:05:00
Placing offers : 16-12-2022 12:00:00
Offers opening : 16-12-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 421.57 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 42.24 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 237.41 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 23.86 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 170.27 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.9 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 158.8 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.docx docx 26.15 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 168.92 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 23.75 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 173.82 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 159.81 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 22.06 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 158.73 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 23.73 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 159.73 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 135.17 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Załącznik_nr9_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 109.21 2022-12-05 15:05:00 Proceeding
Wyjasnienie i zmiana tresci SWZ 09.12.22.pdf pdf 295.23 2022-12-09 14:32:12 Public message
Zmiana tresci SWZ 12.12.22.pdf pdf 192.14 2022-12-12 13:31:08 Public message
Wyjaśnienie i zmiana tresci SWZ 14.12.22.pdf pdf 483.75 2022-12-14 15:48:57 Public message
Informacja z otwarcia opro.doc doc 82.5 2022-12-19 10:41:16 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 09.01.23.pdf pdf 344.18 2023-01-09 10:38:01 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01.23.pdf pdf 367.08 2023-01-31 12:33:08 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz 2 i 6.pdf pdf 403.2 2023-02-17 12:37:35 Public message

Announcements

2023-02-17 12:37 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części II i VI zamówienia.

Pozdrawiam
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-31 12:33 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-01-09 10:38 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części III i V zamówienia.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-19 10:41 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Informacja z otwarci [...].doc

2022-12-16 12:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia:
w zakresie części I zamówienia - 87 945 zł brutto
w zakresie części II zamówienia - 12300 zł brutto
w zakresie części III zamówienia - 22 750,08 zł brutto
w zakresie części IV zamówienia - 7380 zł brutto
w zakresie części V zamówienia - 110 700 zł brutto
w zakresie części VI zamówienia - 36 900 zł brutto
2022-12-14 15:48 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Pozdrawiam
Wojciech Sochocki

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2022-12-12 13:31 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu zmiana treści SWZ

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Zmiana tresci SWZ 12 [...].pdf

2022-12-09 14:32 Wojciech Sochocki Szanowni Państwo,

W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Z poważaniem
Wojciech Sochocki

Wyjasnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1002