Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.01.2022 Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2023.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach
Gmina Kartuzy
Deadlines:
Published : 05-12-2022 19:06:00
Placing offers : 13-12-2022 10:00:00
Offers opening : 13-12-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00477074_01.pdf pdf 214.33 2022-12-05 19:06:00 Proceeding
swz_ 271.01.2022.pdf pdf 1148.76 2022-12-05 19:06:00 Proceeding
zal_1_oferta.doc doc 80 2022-12-05 19:06:00 Proceeding
formularz_ofertowo- cenowy_zał_1a....xlsx xlsx 55.37 2022-12-05 19:06:00 Proceeding
zal_2_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.docx docx 30.59 2022-12-05 19:06:00 Proceeding
zal_3_oddanie_do_dyspozycji.docx docx 205.07 2022-12-05 19:06:00 Proceeding
zal_4_wzor_umowy.pdf pdf 730.73 2022-12-05 19:06:00 Proceeding
zal_5_grupa_kapitalowa.docx docx 23.29 2022-12-05 19:06:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 706.39 2022-12-13 14:56:32 Public message
wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf pdf 2106.09 2022-12-19 13:19:05 Public message

Announcements

2022-12-19 13:19 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybor_najkorzystniej [...].pdf

2022-12-13 14:56 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-12-13 09:50 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:
część nr 1- 107.000,00 złotych brutto,
część nr 2- 5.000,00 złotych brutto
część nr 3- 55.000,00 złotych brutto,
część nr 4- 33.000,00 złotych brutto.
część nr 5 40.000,00 złotych brutto,
część nr 6- 10.000,00 złotych brutto.
część nr 7- 40.000,00 złotych brutto
część nr 8- 60.000,00 złotych brutto
część nr 9- 10.000,00 złotych brutto
część nr 10- 50.000,00 złotych brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410