Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.44.2022 Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 – część I oraz dostawa gazu propan butan – część II dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Published : 30-11-2022 15:49:00
Placing offers : 28-12-2022 12:00:00
Offers opening : 28-12-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 171.66 2022-11-30 15:49:00 Proceeding
SWZ.docx docx 144.69 2022-11-30 15:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1a i 1b-Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 71.04 2022-11-30 15:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2a i 2b_Projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 217 2022-11-30 15:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 37.82 2022-11-30 15:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzor_Wykazu_wykonanych_lub_wykonywanych_dostaw.docx docx 19.06 2022-11-30 15:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 27.83 2022-11-30 15:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_o_aktualnosci.DOC DOC 59 2022-11-30 15:49:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7-Klauzula_informacyjna.docx docx 23.08 2022-11-30 15:49:00 Proceeding
informacja o kwocie - UA.271.1.44.2022.pdf pdf 433.86 2022-12-28 12:07:56 Public message
Informacja z otwarcia UA.271.1.44.2022.pdf pdf 440.82 2022-12-28 14:32:54 Public message
Informacja o unieważnieniu części II.pdf pdf 556.59 2022-12-30 12:43:39 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_cz_II.pdf pdf 99.63 2023-02-01 15:20:09 Public message
Informacja o wyborze oferty w ramach części I.pdf pdf 445.6 2023-02-06 15:28:32 Public message
Ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia_cz_I.pdf pdf 109.33 2023-03-29 12:54:53 Public message

Announcements

2023-03-29 12:54 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania dla części I.

Ogłoszenie_o_udziele [...].pdf

2023-02-06 15:28 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części I.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-02-01 15:20 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania dla części II.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2022-12-30 12:43 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w ramach części II

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-12-28 14:32 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-28 12:07 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 567