Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.28.2022 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2023

Deadlines:
Published : 30-11-2022 09:44:00
Placing offers : 09-12-2022 10:00:00
Offers opening : 09-12-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - poczta na 2023.pdf pdf 1978.28 2022-11-30 09:44:00 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ - nr 1-7,9.zip zip 118.94 2022-11-30 09:44:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu- poczta na 2023.pdf pdf 130.29 2022-11-30 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy - zmiana 08.12.2022.pdf pdf 294.3 2022-12-08 09:07:19 Proceeding
Odpowiedź na pytania Wykonawców_06.12.2022-sig.pdf pdf 1146.62 2022-12-06 10:45:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 279.68 2022-12-11 19:28:25 Public message
Odpowiedź na pytania Wykonawców_08.12.2022-sig.pdf pdf 1127.25 2022-12-08 09:08:57 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -poczta na 2023.pdf pdf 279.01 2022-12-27 15:19:49 Public message

Announcements

2022-12-27 15:19 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2022-12-11 19:28 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-09 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie: 177 000 zł brutto
2022-12-08 09:08 Iwona Poszwa Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 08.12.2022

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-12-06 10:45 Iwona Poszwa Odpowiedź na pytania Wykonawcy

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 342