Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUM/8/ZP/2022 Dostawa oleju napędowego w 2023 roku.

Alina Głuszek-Obszyńska
Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy
Deadlines:
Published : 29-11-2022 09:55:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 224.87 2022-11-29 09:55:00 Proceeding
Dział III - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 612.85 2022-11-29 09:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.62 2022-11-29 09:55:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 423.66 2022-11-29 09:55:00 Proceeding
załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 23.08 2022-11-29 09:55:00 Proceeding
zmiana SWZ.pdf pdf 157.01 2022-11-29 14:47:07 Public message
zapytania i odpowiedzi..pdf pdf 32.05 2022-12-05 09:20:56 Public message
informacja z otwarcia ofert ON.pdf pdf 233.24 2022-12-07 10:03:18 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 38.63 2022-12-14 09:34:18 Public message

Announcements

2022-12-14 09:34 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-07 10:03 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć 500.000,00 zł brutto.
2022-12-05 09:20 Alina Głuszek-Obszyńska W załączeniu zapytania z odpowiedziami Zamawiającego.

zapytania i odpowied [...].pdf

2022-11-29 14:47 Alina Głuszek-Obszyńska
W załączeniu zmiana SWZ - sprostowanie terminu związania ofertą.

zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266