Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CKIBP/340/1/2022 Realizacja usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych i przynależnych, myciu okien w budynku oraz odśnieżanie dziedzińca i chodnika wokół budynków użytkowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Suchy Las w latach 2023 - 2024, z podziałem na części.

Deadlines:
Published : 28-11-2022 14:40:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08dacfec-363b-3e6f-bfe6-a4000fa0be98.pdf pdf 165.9 2022-11-28 14:40:00 Proceeding
SWZ_sprzątanie.pdf pdf 682.8 2022-11-28 14:40:00 Proceeding
OPZ Sprzątanie 23_24.pdf pdf 466.72 2022-11-28 14:40:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 73.5 2022-11-28 14:40:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ.docx docx 25.78 2022-11-28 14:40:00 Proceeding
Zał. nr 3A do SWZ.docx docx 22.78 2022-11-28 14:40:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ_PPU.pdf pdf 268.76 2022-11-28 14:40:00 Proceeding
informacja o zabezpieczonych kwotach na części zamówienia.doc doc 52 2022-12-07 09:01:18 Proceeding
wyjaśnienia 1 na zapytania postępowanie sprzątanie 23.24.pdf pdf 88.91 2022-11-30 15:46:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert - www.pdf pdf 396.82 2022-12-07 14:15:54 Public message
Wybór_najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 196.5 2022-12-14 13:24:50 Public message

Announcements

2022-12-14 13:24 Matylda Strebejko - Komarowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wybór_najkorzystniej [...].pdf

2022-12-07 14:15 Matylda Strebejko - Komarowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część I – 344 000,00 zł
Część II – 170 000,00 zł
2022-11-30 15:46 Matylda Strebejko - Komarowska wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienia 1 na zap [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387