Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/61/22 Prowadzenie gospodarki smarowniczej instalacji i urządzeń

Deadlines:
Published : 24-11-2022 14:08:00
Placing offers : 09-12-2022 10:00:00
Offers opening : 09-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.05 2022-11-24 14:08:00 Proceeding
61_SWZ.pdf pdf 647.87 2022-11-24 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ_Harmonogram okresowej konserwacji.pdf pdf 37228 2022-11-24 14:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPZ_ Wykaz zalecanych smarów.pdf pdf 10335.76 2022-11-24 14:08:00 Proceeding
Załączniki nr 2-5 _w. edytowalna.doc doc 208.5 2022-11-30 14:24:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 57.38 2022-12-09 13:27:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 175.58 2022-12-09 13:27:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 71.69 2022-12-28 12:21:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf pdf 151.81 2022-12-28 12:21:57 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.18 2023-01-26 14:33:51 Public message

Announcements

2023-01-26 14:33 Patrycja Lingo Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-28 12:21 Patrycja Lingo Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-09 13:27 Patrycja Lingo Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 510 696,00 zł brutto.
2022-11-30 14:24 Patrycja Lingo Pytanie 1:
W nawiązaniu do przedmiotowego zapytania proszę o informację, czy istnieje możliwość udostępnienia załączników (tj. formularz oferty, oświadczenia) w formie edytowalnej WORD. Jeżeli taka możliwość istnieje, proszę o przesłanie takich dokumentów.
Odpowiedź:
Załączniki do postępowania w wersji edytowalnej zostały zamieszczone w załączniku do komunikatu.

Załączniki nr 2-5 _w [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451