Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/63/22 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych w gminie Bydgoszcz.

Deadlines:
Published : 24-11-2022 14:26:00
Placing offers : 02-12-2022 10:00:00
Offers opening : 02-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
63_Ogłoszenie o zamówieniu..pdf pdf 104.31 2022-11-24 14:26:00 Proceeding
63_SWZ.pdf pdf 677.2 2022-11-24 14:26:00 Proceeding
63_Załączniki do SWZ_edytowalne.doc doc 215 2022-11-24 14:26:00 Proceeding
63_Informacja z otwarcia.pdf pdf 57.53 2022-12-02 13:35:24 Public message
63_Informacja z otwarcia_.pdf pdf 185.77 2022-12-02 13:35:24 Public message
63_zawiadomienie o wyborze..pdf pdf 511.83 2022-12-14 14:49:48 Public message
63_zawiadomienie o wyborze_.pdf pdf 148.42 2022-12-14 14:49:48 Public message
63_Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 60.71 2023-01-03 12:25:30 Public message

Announcements

2023-01-03 12:25 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/63/22_ Ogłoszenie o wyniku postępowania.

63_Ogłoszenie o wyni [...].pdf

2022-12-14 14:49 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/63/22_ Zawiadomienie o wyborze oferty

63_zawiadomienie o w [...].pdf

63_zawiadomienie o w [...].pdf

2022-12-02 13:35 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/63/22_ Informacja z otwarcia ofert

63_Informacja z otwa [...].pdf

63_Informacja z otwa [...].pdf

2022-12-02 10:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/NO/63/22_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 302 400,00 brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 178