Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00452127/01 Świadczenie usług konserwacji instalacji c.o. i c.w.u., obsługa i konserwacja kotłowni oraz pełnienie dyżurów technicznych w zakresie c.o., c.w.u., z.w., kanalizacji i instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGM oraz w budynkach stanowiących bazy i siedziby ZGM w Zielonej Górze

Deadlines:
Published : 22-11-2022 13:56:00
Placing offers : 01-12-2022 10:00:00
Offers opening : 01-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 22.11.2022.pdf pdf 136.81 2022-11-22 13:56:00 Proceeding
swz 22.11.2022.pdf pdf 947.26 2022-11-22 13:56:00 Proceeding
formularz ofertowy z załacznikami.docx docx 48.9 2022-11-22 13:56:00 Proceeding
informacja o wyborze 08122022.pdf pdf 127.01 2022-12-08 14:40:57 Public message

Announcements

2022-12-08 14:40 Justyna Smolska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-01 11:50 Wioletta Markowska Została złożona oferta Wykonawcy: Zakład Instalacji Sanitarnych i Centralnego Ogrzewania s.c. Ryszard Sokół, Wojciech Sokół, Kinga Sokół, cena oferty brutto: 162546,04 złotych, czas usunięcia awarii: do 12 godzin.
2022-12-01 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 167.650,99 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 193