Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.381.124.2022.DWN Dostawa komory wysokociśnieniowej do badań optycznych

Deadlines:
Published : 22-11-2022 12:39:00
Placing offers : 30-11-2022 10:00:00
Offers opening : 30-11-2022 10:15:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do ogłoszenia o zamówieniu

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami.zip zip 634.1 2022-11-22 12:41:16 Proceeding
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 475.79 2022-11-30 10:27:17 Public message
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 799.69 2022-12-05 08:46:55 Public message
4. Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 568.43 2022-12-09 11:50:03 Public message

Announcements

2022-12-09 11:50 Artur Baran Informacja o udzieleniu zamówienia

4. Informacja o udzi [...].pdf

2022-12-05 08:46 Artur Baran Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Informacja o wybo [...].pdf

2022-11-30 10:27 Artur Baran Informacja z otwarcia ofert

2. Informacja z otwa [...].pdf

2022-11-30 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 80 300,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 243