Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/2022 Dostawa wyrobów medycznych i preparatów biobójczych na potrzeby ZOZ w Reszlu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 30-11-2022 10:20:00
Placing offers : 09-12-2022 10:00:00
Offers opening : 09-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU 08dad2a4-d473-286b-bfe6-a4000fa0d0f8.pdf pdf 180.77 2022-11-30 10:20:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 1198.67 2022-11-30 10:20:00 Proceeding
Zał nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 67 2022-11-30 10:20:00 Proceeding
zał nr 2 Formularz asortymentowo cenowa .xls xls 82 2022-11-30 10:20:00 Proceeding
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków .doc doc 43 2022-11-30 10:20:00 Proceeding
Zał nr 4 Oświadczenie dotyczące dopuszczenia oferowanego przedmiotu zamówienia.doc doc 39 2022-11-30 10:20:00 Proceeding
zał nr 5 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 661.8 2022-11-30 10:20:00 Proceeding
PYTANIA i ODP z dn 06XII2022r.pdf pdf 1226.61 2022-12-06 13:19:40 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert art. 222 ust 5 ustawy Pzp.pdf pdf 734.79 2022-12-09 12:28:16 Public message
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTEPOWANIA.pdf pdf 790.98 2022-12-22 13:02:10 Public message

Announcements

2022-12-22 13:02 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

INFORMACJA O ROZSTRZ [...].pdf

2022-12-09 12:28 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

INFORMACJA z otwarc [...].pdf

2022-12-09 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 365 420,63 zł brutto. W rozbiciu na poszczególne części (pakiety) zamówienia gross tj. Część nr 1 Rękawice wynosi 90 983,52 zł, Część nr 2 Opatrunki i inne wyroby medyczne wynosi 187 502,90 zł, Część nr 3 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku wynosi 64 576,05 zł, Część nr 4 Środki dezynfekcyjne, antyseptyczne i produkty lecznicze do leczenia ran zakażonych wynosi 21 393,94 zł, Część nr 5 Materiały szewne wynosi 964,22 zł.
2022-12-06 13:19 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Pytania i odpowiedzi z dn. 06XII2022r.

PYTANIA i ODP z dn 0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 643