Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 202/2022/Kalisz Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Deadlines:
Published : 18-11-2022 15:10:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.65 2022-11-18 15:10:00 Proceeding
F615 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji życie(2).pdf pdf 516.87 2022-11-18 15:10:00 Proceeding
F641 Załączniki do SWZ wersja edytowalna tryb podst.ycie(2).DOC DOC 153.5 2022-11-18 15:10:00 Proceeding
F178 Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 183.45 2022-11-24 15:10:52 Public message
F617 Informacja o kwocie na realizację zamówienia(1).pdf pdf 148.45 2022-11-28 11:01:48 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert(1).pdf pdf 116.41 2022-11-28 13:18:35 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 158.95 2022-12-07 09:40:40 Public message

Announcements

2022-12-07 09:40 Anna Watras Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2022-11-28 13:18 Anna Watras Informacja z otwarcia ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2022-11-28 11:01 Anna Watras Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

F617 Informacja o kw [...].pdf

2022-11-24 15:10 Anna Watras Odpowiedzi na pytania do SWZ

F178 Odpowiedzi na p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 525