Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.03.2022 Prace remontowo-renowacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz przebudowa schodów zewnętrznych wraz z pochylnią, przy ulicy Mickiewicza 32 w Pelplinie, na terenie działki geodezyjnej nr 157/4

Awatar Pracownika
Grzegorz Bebłowski
PELKOM SP. Z O.O.
Deadlines:
Published : 18-11-2022 10:25:00
Placing offers : 05-12-2022 09:00:00
Offers opening : 05-12-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 - Formularz ofertowy.doc doc 151.5 2022-11-18 10:25:00 Proceeding
2 - Oświadczenie 125.doc doc 120 2022-11-18 10:25:00 Proceeding
3 - Oświadczenie oferty wspólne.doc doc 106 2022-11-18 10:25:00 Proceeding
4 - umowa.pdf pdf 111.55 2022-11-18 10:25:00 Proceeding
5 - projekt budowlany.pdf pdf 44667.01 2022-11-18 10:25:00 Proceeding
6-9 - Wykazy i oświadczenia.docx docx 28.78 2022-11-18 10:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 328.01 2022-11-18 10:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.65 2022-11-18 10:25:39 Proceeding
Informacia z otwarcia ofert.pdf pdf 39.48 2022-12-05 09:29:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 40.18 2022-12-07 11:21:58 Public message

Announcements

2022-12-07 11:21 Grzegorz Bebłowski Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-12-05 09:29 Grzegorz Bebłowski Informacia z otwarcia ofert

Informacia z otwarci [...].pdf

2022-12-05 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinanoswanie zamówienia 173 799,08 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466