Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KZB.360.1.23.2022 Dostawa oleju napędowego wraz z dwupłaszczowym zbiornikiem do magazynowania i dystrybucji.

Deadlines:
Published : 17-11-2022 14:13:00
Placing offers : 02-12-2022 11:00:00
Offers opening : 02-12-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 79.21 2022-11-17 14:13:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 207.02 2022-11-17 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 41.3 2022-11-17 14:13:00 Proceeding
Formularz 2.1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 22.35 2022-11-17 14:13:00 Proceeding
Formularz 2.2 do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 14.75 2022-11-17 14:13:00 Proceeding
Formularz 4.1. do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 114.5 2022-11-17 14:13:00 Proceeding
Formularze do SWZ.zip zip 85.73 2022-11-17 14:13:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 40.78 2022-11-17 14:13:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ 1.pdf pdf 36.83 2022-11-30 09:15:18 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ 2.pdf pdf 591.94 2022-11-30 09:16:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 41.34 2022-12-02 15:17:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 473.66 2022-12-08 12:06:55 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 59.47 2022-12-14 14:35:19 Public message

Announcements

2022-12-14 14:35 Damian Baran Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-08 12:06 Damian Baran Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-02 15:17 Damian Baran Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-30 09:16 Damian Baran Odpowiedzi na pytania do SWZ 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-11-30 09:15 Damian Baran Odpowiedzi na pytania do SWZ 1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 484