Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/62/22 Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku znajdującego się przy ul. Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 17-11-2022 13:45:00
Placing offers : 07-12-2022 10:00:00
Offers opening : 07-12-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja.zip zip 5296.38 2022-11-17 13:45:00 Proceeding
62_SWZ modernizacja systemu klimatyzacji budynek ul. Raczkowskiego.pdf pdf 839.01 2022-11-17 13:45:00 Proceeding
62_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.99 2022-11-17 13:45:00 Proceeding
62_odpowiedzi_na pytania.pdf pdf 109.32 2022-11-30 09:08:31 Public message
62_odpowiedzi_na pytania_.pdf pdf 155.23 2022-11-30 09:08:31 Public message
62_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.68 2022-11-30 09:08:31 Public message
62_odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 69.14 2022-11-30 17:01:21 Public message
62_odpowiedzi na pytania II_.pdf pdf 45.22 2022-11-30 17:01:21 Public message
62_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 66.46 2022-12-07 13:47:13 Public message
62_informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 178.71 2022-12-07 13:47:13 Public message
62_Zawiadoemieni o unieważnienii postępowania.pdf pdf 77.49 2023-01-03 13:47:10 Public message
62_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_.pdf pdf 138.44 2023-01-03 13:47:10 Public message
62_ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 48.67 2023-01-10 09:16:38 Public message

Announcements

2023-01-10 09:16 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/62/22_Ogłoszenie o wyniku postępowania

62_ogłoszenie o wyni [...].pdf

2023-01-03 13:47 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/62/22_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

62_Zawiadoemieni o u [...].pdf

62_Zawiadomienie o u [...].pdf

2022-12-07 13:47 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/62/22_Informacja z otwarcia ofert

62_informacja z otwa [...].pdf

62_informacja z otwa [...].pdf

2022-12-07 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 170.289,95 złotych brutto
2022-11-30 17:01 Maria Klapczyńska MKUO Pro Natura ZP/TP/62/22 Odpowiedzi na pytania II

62_odpowiedzi na pyt [...].pdf

62_odpowiedzi na pyt [...].pdf

2022-11-30 09:08 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura/ZP/TP/62/22_Odpowiedzi na pytania_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

62_odpowiedzi_na pyt [...].pdf

62_odpowiedzi_na pyt [...].pdf

62_ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579