Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.1.2022 Dostawa lekkich samochodów dla jednostek OSP województwa kujawsko - pomorskiego - 7 sztuk z podziałem na 2 części w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek OSP - etap V"

Deadlines:
Published : 15-11-2022 18:43:00
Placing offers : 09-01-2023 12:59:31
Offers opening : 16-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 SWZ z podpisem.pdf pdf 1788.98 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 174.99 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 1A do SWZ OPZ.docx docx 38.58 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 1B do SWZ OPZ.docx docx 39.46 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 2 A do SWZ formularz ofertowy.docx docx 74.68 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 2 B do SWZ formularz ofertowy.docx docx 74.97 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ JEDZ.doc doc 183.5 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 4 projekt umowy.docx docx 32.69 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 5 wykaz dostaw.docx docx 61.83 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 6 grupa kapitałowa.docx docx 61.47 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ oświadczenie o udostępnieniu.docx docx 60.72 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ.docx docx 65.87 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ.docx docx 69.67 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ.docx docx 65.16 2022-11-15 18:43:00 Proceeding
inf z otwarcia ofert na PZ lekkie.pdf pdf 31.65 2022-12-16 12:11:34 Public message
inf o unieważnieniu na PZ.pdf pdf 57.75 2022-12-27 10:40:21 Public message

Announcements

2023-01-09 12:59 Przetargi Toruń Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający dokonał unieważnienia niniejszego postępowania ponieważ w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie została złożona żadna oferta w części A i B postępowania.
A. Kryspin
2022-12-27 10:40 Przetargi Toruń W imieniu Zamawiającego publikuję informację o unieważnieniu niniejszego postępowania w części A i B.

Z poważaniem
A. Kryspin

inf o unieważnieniu [...].pdf

2022-12-16 12:11 Przetargi Toruń W imieniu Zamawiającego publikuję informację o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

A. Kryspin

inf z otwarcia ofert [...].pdf

2022-12-16 10:30 Przetargi Toruń Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 2.404.500,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 630