Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/W/1/2022 sukcesywne dostawy oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. oraz EKONYSA Spółka z o.o.

Deadlines:
Published : 15-11-2022 13:37:00
Placing offers : 16-12-2022 11:00:00
Offers opening : 16-12-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 1116.55 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
3.espd-request.pdf pdf 74.17 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
4.espd-request.xml xml 94.06 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
5.README.txt txt 0.93 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
6.WZÓR UMOWY NR 1,NR 1a, NR 1b.pdf pdf 686.19 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
7.ZAŁACZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO .doc doc 251 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
8.ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. FORMULARZ OFERTOWY.doc doc 274 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
9.ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.doc doc 253.5 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
10.ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ. OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI JEDZ.doc doc 253.5 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
11.ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA ZASOBÓW.doc doc 248.5 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
1.OGŁOSZENIE. 2022-OJS220-633860-pl-ts-2.pdf pdf 165.27 2022-11-15 13:37:00 Proceeding
ODPOWIEDZ NA PYTANIE. MODYFIKACJA SWZ..pdf pdf 127.58 2022-12-07 14:38:35 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf pdf 124.64 2022-12-16 08:23:13 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT..pdf pdf 149.23 2022-12-16 11:59:19 Public message
PODPISANE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[19337].pdf pdf 436.97 2023-01-09 11:37:40 Public message

Announcements

2023-01-09 11:37 Stanisław Kolasa ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYYSTNIEJSZEJ OFERTY

PODPISANE ZAWIADOMIE [...].pdf

2022-12-16 11:59 Stanisław Kolasa INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-16 08:23 Stanisław Kolasa INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2022-12-07 14:38 Stanisław Kolasa PYTANIE I ODPOWIEDZ. MODYFIKACJA SWZ.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 986