Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.57.2022 Konserwacja oświetlenia ulic, placów i parków miasta Pruszkowa oraz remonty oświetlenia ulic i usuwanie awarii w systemie oświetlenia ulicznego

Referat ds. zamówień publicznych..
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 14-11-2022 15:05:00
Placing offers : 05-12-2022 09:00:00
Offers opening : 05-12-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.57.2022 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.34 2022-11-14 15:05:00 Proceeding
WSR.271.57.2022 - SWZ z Załącznikami.zip zip 721.89 2022-11-14 15:05:00 Proceeding
WSR.271.57.2022 - zmiana terminu, pytania i odpowiedzi, nowy Załącznik nr 6.zip zip 175.42 2022-11-25 12:56:44 Public message
WSR.271.4.57.2022 - (195) pytania i odpowiedzi.pdf pdf 108.12 2022-11-30 15:47:19 Public message
WSR.271.57.2022 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 213.73 2022-12-05 10:32:32 Public message
WSR.271.5.57.2022 - unieważnienie art. 255 ust. 3.pdf pdf 524.63 2022-12-06 12:12:15 Public message

Announcements

2022-12-06 12:12 Referat ds. zamówień publicznych WSR.271.5 57.2022 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

WSR.271.5.57.2022 - [...].pdf

2022-12-05 10:32 Referat ds. zamówień publicznych Informacja z otwarcia ofert.

WSR.271.57.2022 - in [...].pdf

2022-12-05 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć w 2023 r. kwotę w wysokości: 500 000,00 zł brutto.
2022-11-30 15:47 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.271.57.2022(195) - pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.57.2022 - [...].pdf

2022-11-25 12:56 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.57.2022- zmiana terminu, pytania i odpowiedzi, nowy Załącznik nr 6

WSR.271.57.2022 - zm [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 517