Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.43.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Referat ds. zamówień publicznych
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 14-11-2022 13:57:00
Placing offers : 15-12-2022 09:00:00
Offers opening : 15-12-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. JEDZ.zip zip 1687.35 2022-11-14 13:57:00 Proceeding
WSR.271.43.2022 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.6 2022-11-14 13:57:00 Proceeding
WSR.271.43.2022 - SWZ z załącznikami.zip zip 1666.59 2022-11-14 13:57:00 Proceeding
WSR.271.43.2022 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 112.08 2022-12-15 10:33:15 Public message
WSR.271.5.43.2022 - informacja o unieważnieniu.pdf pdf 325.62 2023-01-04 08:59:28 Public message
WSR.271.271.43.2022- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 83.58 2023-01-24 13:00:43 Public message

Announcements

2023-01-24 13:00 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.43.2023 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

WSR.271.271.43.2022- [...].pdf

2023-01-04 08:59 Referat ds. zamówień publicznych WSR.271.5.43.2022 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

WSR.271.5.43.2022 - [...].pdf

2022-12-15 10:33 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.43.2022 - Informacja z otwarcia ofert

WSR.271.43.2022 - in [...].pdf

2022-12-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 90 450,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 663