Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PUZ-2380-150-050-150/2022/KD Przewóz i holowania pojazdów oraz części pojazdów o maksymalnej masie całkowitej do 3,5t. DMC zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych

Katarzyna Dusza
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Sekcja do spraw Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-11-2022 10:10:00
Placing offers : 19-12-2022 09:00:00
Offers opening : 19-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ + załączniki.zip zip 2080.33 2022-11-14 10:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 338.4 2022-11-14 10:10:00 Proceeding
Scanned-image19-12-2022-123730.pdf pdf 1905.06 2022-12-19 12:40:42 Public message
Scanned-image19-12-2022-133154.pdf pdf 166.75 2022-12-19 13:36:10 Public message
Unieważnienie Wykonawcy.doc doc 366 2023-01-24 12:58:29 Public message

Announcements

2023-01-24 12:58 Katarzyna Dusza Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu następujących części postępowania: 3, 8 i 9.

Unieważnienie Wykona [...].doc

2022-12-19 13:36 Małgorzata Rosołowicz Sprostowanie do informacji z otwarcia.

Scanned-image19-12-2 [...].pdf

2022-12-19 12:40 Małgorzata Rosołowicz Informacja z otwarcia ofert.

Scanned-image19-12-2 [...].pdf

2022-12-19 09:00 Buyer messageDziałając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1.683.059,00 złotych (brutto), w tym:
- dla części 1: 58.670,00 zł brutto;
- dla części 2: 41.960,00 zł brutto;
- dla części 3: 43.290,00 zł brutto;
- dla części 4: 90.693,00 zł brutto;
- dla części 5: 169.180,00 zł brutto;
- dla części 6: 59.370,00 zł brutto;
- dla części 7: 101.950,00 zł brutto;
- dla części 8: 74.814,00 zł brutto;
- dla części 9: 27.198,00 zł brutto;
- dla części 10: 260.595,00 zł brutto;
- dla części 11: 126.000,00 zł brutto;
- dla części 12: 565.720,00 zł brutto;
- dla części 13: 45.436,00 zł brutto;
- dla części 14: 18.183,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 922