Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPZ.271.53.2022 Świadczenie usług ochroniarskich dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 i 2024 roku - Część 1, Część 2, Część 3 i Część 4.

Ewa Tymińska
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Published : 18-11-2022 15:00:00
Placing offers : 28-11-2022 09:00:00
Offers opening : 28-11-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00447391_01 z dnia 2022-11-18.pdf pdf 237.43 2022-11-18 15:00:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).zip zip 2441.08 2022-11-18 15:00:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 264.14 2022-11-25 13:45:33 Public message
53 Zestawienie ofert.pdf pdf 254.58 2022-11-28 12:27:37 Public message
53 Zestawienie ofert_korekta.pdf pdf 256.95 2022-11-28 13:27:22 Public message
Informacja o UNIEWAŻNIENIU_Część 3 i Część 4.pdf pdf 233.71 2022-12-02 11:16:26 Public message
Informacja o wyborze część 1 i 2.pdf pdf 262.21 2022-12-14 13:53:32 Public message

Announcements

2022-12-14 13:53 Ewa Tymińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1 i Części 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-02 11:16 Ewa Tymińska Informacja o unieważnieniu postepowania w Części 3 i Części 4.

Informacja o UNIEWAŻ [...].pdf

2022-11-28 13:27 Ewa Tymińska Informacja z otwarcia ofert - korekta.

53 Zestawienie ofert [...].pdf

2022-11-28 12:27 Ewa Tymińska Informacja z otwarcia ofert.

53 Zestawienie ofert [...].pdf

2022-11-28 09:00 Buyer message Część 1 zamówienia: 420.044,88 zł brutto
Część 2 zamówienia: 420.044,88 zł brutto
Część 3 zamówienia: 25.751,19 zł brutto
Część 4 zamówienia: 58.859,05 zł brutto
2022-11-25 13:45 Ewa Tymińska Odpowiedzi na pytania 1.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 552