Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wierzbinek (OŚiZP.271.17.2022)

Tomasz Woźniak
Gmina Wierzbinek
Deadlines:
Published : 10-11-2022 15:09:00
Placing offers : 16-12-2022 10:00:00
Offers opening : 16-12-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 84.07 2022-11-10 15:09:00 Proceeding
załączniki 1-9 SWZ.zip zip 210.57 2022-11-10 15:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 318.46 2022-11-10 15:09:00 Proceeding
ogloszenie w trakcie publikacji.pdf pdf 136.04 2022-11-10 15:09:00 Proceeding
ogloszenie opublikowane.pdf pdf 137.17 2022-11-14 10:43:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 212.02 2022-12-16 11:19:06 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 505.89 2022-12-29 12:15:01 Public message

Announcements

2022-12-29 12:15 Tomasz Woźniak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-16 11:19 Tomasz Woźniak Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-16 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 1100000,00 zł brutto
2022-11-14 10:43 Tomasz Woźniak treść opublikowanego ogłoszenia

ogloszenie opublikow [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 503