Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 195/22 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad kanałem Warszawickim w miejscowości Warszawice w km 0+550 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – nr postępowania 195/22

Deadlines:
Published : 08-11-2022 10:22:00
Placing offers : 25-11-2022 08:00:00
Offers opening : 25-11-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dw805 warszawice - dokumentacja przetarg.7z 7z 232124.81 2022-11-08 10:22:00 Proceeding
ogłoszenie o zmówienie - opublikowane.pdf pdf 164.28 2022-11-08 10:22:00 Proceeding
swz 195 22.pdf pdf 4072.75 2022-11-08 10:22:00 Proceeding
swz 195 22.rtf rtf 2061.2 2022-11-08 10:22:00 Proceeding
edytowalny formularz ofertowy wraz z załącznikami 195 22.docx docx 96.16 2022-11-08 10:22:00 Proceeding
przedmiary - wersja edytowalna.7z 7z 140.38 2022-11-09 14:15:27 Public message
pytania i odpowiedzi 195 22.pdf pdf 48.23 2022-11-09 14:15:27 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 52.39 2022-11-16 09:27:27 Public message
pytania i odpowiedzi 195 22.pdf pdf 48.23 2022-11-16 09:27:27 Public message
pytania i odpowiedzi 195 22 — zmiana warunków_termin.pdf pdf 147.27 2022-11-16 09:51:30 Public message
pytania i odpowiedzi 195 22 z dnia 22.11.2022 r..pdf pdf 152.5 2022-11-22 12:45:39 Public message
informacja z otwarcia 195 22.pdf pdf 139.12 2022-11-25 13:30:14 Public message
zowo 195 22 platforma.pdf pdf 151.48 2022-12-09 15:21:21 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 195 22.pdf pdf 67.61 2022-12-27 13:09:22 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy 195 22.pdf pdf 54.3 2023-09-05 10:01:24 Public message

Announcements

2023-09-05 10:01 Dominika Turczyn Ogłoszenie o wykonaniu umowy

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-12-27 13:09 Dominika Turczyn Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-09 15:21 Dominika Turczyn Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zowo 195 22 platform [...].pdf

2022-11-25 13:30 Dominika Turczyn Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 789 912,00 zł brutto
2022-11-22 12:45 Dominika Turczyn Odpowiedzi na pytania z dnia 22.11.2022 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-16 09:51 Dominika Turczyn Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianami

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-16 09:27 Dominika Turczyn Odpowiedzi na pytania.
Zmiana warunku udziału w postępowaniu.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-11-09 14:15 Dominika Turczyn Odpowiedź na pytanie wraz z przedmiarami w wersji edytowalnej.

przedmiary - wersja [...].7z

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2179