Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.26.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare - Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4914E do granic powiatu

Sylwester Woźniak
Powiat Zduńskowolski
Deadlines:
Published : 08-11-2022 08:39:00
Placing offers : 17-11-2022 10:00:00
Offers opening : 17-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz_oferty-Zal_nr1_do_SWZ.doc doc 61 2022-11-08 08:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.44 2022-11-08 08:39:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 2 do SWZ.pdf pdf 171.01 2022-11-08 08:39:00 Proceeding
Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej - zał nr 4 do SWZ.doc doc 33 2022-11-08 08:39:00 Proceeding
Oświadzcenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczenia - zał. Nr 3 SWZ.docx docx 19.34 2022-11-08 08:39:00 Proceeding
SWZ - Dokumentacja Annopole - Zborowskie-sig.pdf pdf 606.65 2022-11-08 08:39:00 Proceeding
Wykaz Usług załącznik Nr 5 do SWZ.docx docx 19.95 2022-11-08 08:39:00 Proceeding
Wzór umowy zał. nr 6 do SWZ.pdf pdf 207.97 2022-11-08 08:39:00 Proceeding
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinasowanie zamówienia-sig.pdf pdf 314.64 2022-11-17 10:01:40 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 320.41 2022-11-17 13:22:00 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu-sig.pdf pdf 299.86 2022-11-22 10:39:24 Public message

Announcements

2022-11-22 10:39 Sylwester Woźniak Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o uni [...].pdf

2022-11-17 13:22 Sylwester Woźniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-17 10:01 Sylwester Woźniak Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o przezna [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352