Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.271.18.2022. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SĘKOWA

Zamówienia Publiczne Gmina Sękowa
Gmina Sękowa
Deadlines:
Published : 21-11-2022 18:38:00
Placing offers : 30-11-2022 10:00:00
Offers opening : 30-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 173.47 2022-11-21 18:38:00 Proceeding
SWZ - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r..pdf pdf 924.07 2022-11-21 18:38:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - wzór umowy - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r..docx docx 68.05 2022-11-21 18:38:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ - Formularz Oferta - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r..docx docx 35.08 2022-11-21 18:38:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r..docx docx 24.33 2022-11-21 18:38:00 Proceeding
zał. nr 4 do SWZ - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r..docx docx 22.13 2022-11-21 18:38:00 Proceeding
zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie określone w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r..docx docx 21.68 2022-11-21 18:38:00 Proceeding
zał. nr 6 do SWZ - Wykaz usług - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r..docx docx 19.17 2022-11-21 18:38:00 Proceeding
zał. nr 7 do SWZ - Wykaz dróg - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r..docx docx 17.98 2022-11-21 18:38:00 Proceeding
Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 232.25 2022-12-01 13:45:51 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - na strone internetowa.pdf pdf 276.38 2022-12-08 11:50:31 Public message

Announcements

2022-12-08 11:50 Zamówienia Publiczne Gmina Sękowa Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-01 13:45 Zamówienia Publiczne Gmina Sękowa Informacja z otwarcia ofert

Informacje z otwarci [...].pdf

2022-11-30 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 040 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 493