Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW.PK.343.32.2022 Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

Izabela Dadoś
Powiat Kętrzyński Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Published : 29-11-2022 13:18:00
Placing offers : 07-12-2022 09:00:00
Offers opening : 07-12-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 183.43 2022-11-29 13:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 873.84 2022-11-29 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 1,2,2a,3 do SWZ - formularze do złożenia oferty.zip zip 167.17 2022-11-29 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 4,5 do SWZ - formularze do złożenia na WEZWANIE Zamawiającego.zip zip 75.84 2022-11-29 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 405.45 2022-11-29 13:18:00 Proceeding
Zał. nr 7-12 do SWZ - dot. przedmiotu zamówienia.zip zip 15283.26 2022-11-29 13:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 310.88 2022-12-07 11:48:11 Public message
Informacja o wyborze oraz odrzuceniu oferty.pdf pdf 297.43 2022-12-23 10:54:10 Public message
Informacja o kwociee.pdf pdf 268.26 2022-12-07 09:00:00 Public message

Announcements

2022-12-23 10:54 Izabela Dadoś INFORMACJA o wyniku postępowania

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-07 11:48 Izabela Dadoś Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-07 09:00 Buyer message INFORMACJA o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający, w imieniu, którego działa Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone w trybie art. 37 ust. 2 ustawy Pzp, informuje, że w postępowaniu pt. „Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie” zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 250.000,00 zł brutto.

Informacja o kwociee [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 385