Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 Z/I Gotartów II/ 2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 07-11-2022 12:26:00
Placing offers : 12-12-2022 12:00:00
Offers opening : 12-12-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 82.94 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
espd-request.xml xml 135.97 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.76 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 348.54 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.3 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Umowa z załącznikami.7z 7z 312.45 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.74 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.84 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 26.37 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających.docx docx 25.82 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.11 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.43 2022-11-07 12:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Umowa z załącznikami - modyfikacja.7z 7z 303.08 2022-11-07 14:22:07 Proceeding
IMG_6942 (002).jpg jpg 1671.19 2022-11-16 12:43:21 Public message
IMG_6943 (002).jpg jpg 1751.02 2022-11-16 12:43:21 Public message
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 28.98 2022-11-16 12:43:21 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 62 2022-12-12 14:19:49 Public message
Platforma.pdf pdf 84.92 2023-01-10 15:53:26 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 147.87 2023-02-10 09:13:16 Public message

Announcements

2023-02-10 09:13 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-01-10 15:53 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania - sprostowanie

Platforma.pdf

2023-01-10 13:52 Małgorzata Podsiadła The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-12 14:19 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-12 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 195 000,00 zł netto/ 2 370 600,00 zł brutto
z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: 549 000,00 zł netto/ 592 920,00 zł brutto
Zadanie nr 2: 823 000,00 zł netto/ 888 840,00 zł brutto
Zadanie nr 3: 823 000,00 zł netto/ 888 840,00 zł brutto
2022-11-16 12:43 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

IMG_6942 (002).jpg

IMG_6943 (002).jpg

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1224