Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.40.2022 Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ZUOK "Orli Staw" w podziale na część I, II, III

Deadlines:
Published : 04-11-2022 14:22:00
Placing offers : 15-11-2022 12:00:00
Offers opening : 15-11-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.96 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
SWZ.docx docx 141.25 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_I II III.odt odt 15.21 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Projektowane_postanowienia_umowy_dla_czesci_I,II,III.docx docx 86.83 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 34.52 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_Wzor Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 33.26 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_do SWZ_Wzór Oświadczenia składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 24.71 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_do_SWZ_Wzor Oświadczenia o aktualności informacji .docx docx 34.29 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7_Klauzula_informacyjna.docx docx 24.31 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8_Wzor_zgody_koncowego_odbiorcy_.docx docx 17.2 2022-11-04 14:22:00 Proceeding
informacja o kwocie - UA.271.1.40.2022.pdf pdf 428.4 2022-11-15 12:07:33 Public message
Informacja z otwracia ofert - UA.271.1.40.2022.pdf pdf 432.4 2022-11-15 14:56:15 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 451.41 2022-12-08 15:27:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 109.35 2023-01-11 14:04:59 Public message

Announcements

2023-01-11 14:04 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-01-11 14:02 Beata Wiktorowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-12-08 15:27 Grzegorz Suszek Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części I, części II oraz części III.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-15 14:56 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwraci [...].pdf

2022-11-15 12:07 Beata Wiktorowska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480