Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZiG.271.16.2022 Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Pineckiego, Kościuszki i Pl.Czarnieckiego w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji

Alicja Dominik
Gmina Sulęcin
Deadlines:
Published : 04-11-2022 13:17:00
Placing offers : 30-11-2022 09:00:00
Offers opening : 30-11-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - IZiG.271.16.2022.pdf pdf 113.84 2022-11-04 13:17:00 Proceeding
SWZ - IZiG.271.16.2022.pdf pdf 513.37 2022-11-04 13:17:00 Proceeding
Zał. nr 1 OPZ -Dokumentacja Techniczna.zip zip 41779.39 2022-11-04 13:17:00 Proceeding
Załączniki od 2 do 9 edytowalne.zip zip 708.29 2022-11-04 13:17:00 Proceeding
Zał. nr 10 - projekt umowy.pdf pdf 330.24 2022-11-04 13:17:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 i Zmiana nr 1 - Pineckiego.pdf pdf 193.6 2022-11-18 09:17:52 Public message
Załączniki do Wyjaśnienia nr 1 i Zmiany nr 1.zip zip 10090.89 2022-11-18 09:17:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.42 2022-11-18 09:17:53 Public message
08dacd95-9d1b-5200-bfe6-a4000fa0ae2c.pdf pdf 36.43 2022-11-24 14:45:56 Public message
Wyjaśnienia nr 2 i Zmiana nr 2 Pineckiego.pdf pdf 234.37 2022-11-24 14:45:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 248.59 2022-11-30 11:17:52 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (16).pdf pdf 321.96 2022-12-22 15:09:30 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pineckiego.pdf pdf 70.8 2023-01-16 12:50:09 Public message

Announcements

2023-01-16 12:50 Alicja Dominik Zamawiający przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-22 15:09 Alicja Dominik Zamawiający przekazuje w załączeniu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-30 11:17 Alicja Dominik Zamawiający przekazuje w załączeniu Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-30 09:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn.: „Rewitalizacja kwartału ulic przy ul. Pineckiego, Kościuszki i Placu Czarnieckiego w ramach projektu rewitalizacji zmarginalizowanej przestrzeni w centrum miasta Sulęcin wraz z nadaniem jej nowych funkcji" wynosi: 817.027,65 zł brutto.
2022-11-24 14:45 Alicja Dominik Zamawiający przekazuje w załączeniu Wyjaśnienie nr 2 i Zmianę nr 2 oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

08dacd95-9d1b-5200-b [...].pdf

Wyjaśnienia nr 2 i Z [...].pdf

2022-11-18 09:17 Alicja Dominik Zamawiający przekazuje w załączeniu Wyjaśnienie nr 1 i Zmianę nr 1 wraz z załącznikami oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia nr 1 i Z [...].pdf

Załączniki do Wyjaśn [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 746