Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/57/22 Dostawa odzieży roboczej, materiałów bhp oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 04-11-2022 12:33:00
Placing offers : 18-11-2022 10:00:00
Offers opening : 18-11-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
57 _Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.75 2022-11-04 13:44:49 Proceeding
57_SWZ.pdf pdf 754.42 2022-11-04 13:44:58 Proceeding
57 _Załączniki 2-5 _w.edytowalna.doc doc 284 2022-11-04 13:45:19 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 61.18 2022-11-18 14:21:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 182.41 2022-11-18 14:21:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 68.87 2022-11-18 14:24:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 180.7 2022-11-18 14:24:10 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 463.69 2022-12-15 12:50:55 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty_.pdf pdf 155.91 2022-12-15 12:50:55 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 65.43 2022-12-30 11:52:37 Public message

Announcements

2022-12-30 11:52 Patrycja Lingo Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-12-15 12:50 Patrycja Lingo Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-11-18 14:24 Patrycja Lingo Informacja z otwarcia ofert _MKUO ProNatura ZP/TP/57/22

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-18 14:21 Patrycja Lingo Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 984 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 804