Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 Z/I Julków/ 2022

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 04-11-2022 11:17:00
Placing offers : 06-12-2022 12:00:00
Offers opening : 06-12-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.pdf pdf 82.98 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
espd-request.xml xml 251.36 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.28 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 348.03 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.28 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Umowa z załącznikami.7z 7z 493.02 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.73 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.79 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 26.39 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających.docx docx 25.82 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.11 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.37 2022-11-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy modyfikacja.xlsx xlsx 16.42 2022-11-24 09:04:00 Proceeding
received_507501001303651 (002).jpeg jpeg 393.27 2022-11-16 12:30:12 Public message
Odpowiedzi na pytania - platforma.pdf pdf 26.94 2022-11-16 12:30:12 Public message
Odpowiedzi na pytania - Platforma..pdf pdf 21.22 2022-11-25 11:29:20 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 113.5 2022-12-06 14:55:59 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 96.75 2023-01-04 08:53:24 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 150.92 2023-01-20 13:50:46 Public message

Announcements

2023-01-20 13:50 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-01-04 08:53 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-12-06 14:55 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-12-06 14:40 Gabriela Watała Zamawiający dokonuje poprawy komunikatu Zamawiającego dotyczącego kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Prawidłowa kwota z zgodna z uchwałą Zarządu nr 13/10/Z/2022 z dnia 24.10.2022 r.
Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 837 000,00 zł net / 903 960,00 zł gross z podziałem na zadania:
- zadanie 1: 279 000,00 zł net / 301 320,00 zł brutto;
- zadanie 2: 279 000,00 zł net / 301 320,00 zł brutto:
- zadanie 3: 279 000,00 zł net / 301 320,00 zł brutto.

2022-12-06 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 255 500,00 zł net / 1 355 940,00 zł brutto, z wyszczególnieniem na zadania:
- zadanie 1: 279 000,00 zł net / 301 320,00 zł brutto;
- zadanie 2: 279 000,00 zł net / 301 320,00 zł brutto:
- zadanie 3: 279 000,00 zł net / 301 320,00 zł brutto.
2022-11-25 11:29 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-11-16 12:30 Gabriela Watała Odpowiedzi na pytania

received_50750100130 [...].jpeg

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1195