Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.2.2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do placówek kultury i boiska sportowego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck w podziale na VI części.

Mariola Parchem
Urząd Gminy Puck Department: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
Deadlines:
Published : 03-11-2022 13:05:00
Placing offers : 14-11-2022 11:00:00
Offers opening : 14-11-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.72 2022-11-03 13:05:00 Proceeding
Oświadczenia dot. ochrony taryfowej.pdf pdf 7566.53 2022-11-03 13:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 875.82 2022-11-03 13:05:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 559.03 2022-11-03 13:05:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ projekt postanowień umowy.pdf pdf 482.91 2022-11-03 13:05:00 Proceeding
załączniki wersja edytowalna.zip zip 201.57 2022-11-03 13:05:00 Proceeding
unieważnienie postępowania.pdf pdf 29.26 2022-11-14 11:18:08 Public message

Announcements

2022-11-14 11:18 Mariola Parchem Unieważnienie postępowania.

unieważnienie postęp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 341