Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/59/22 Dostawa części zamiennych do chwytaka produkcji firmy EUROMEC

Deadlines:
Published : 09-11-2022 17:23:00
Placing offers : 28-11-2022 10:00:00
Offers opening : 28-11-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
59_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.01 2022-11-09 17:23:00 Proceeding
59_SWZ_dostawa części do chwytaka.pdf pdf 582.36 2022-11-09 17:23:00 Proceeding
59_Załączniki 2-5 wersja edytowalna.docx docx 31.07 2022-11-09 17:23:00 Proceeding
59_odpowiedzi_na pytania.pdf pdf 685.42 2022-11-18 08:37:58 Public message
59_odpowiedzi_na pytania_.pdf pdf 159.9 2022-11-18 08:37:58 Public message
59_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.44 2022-11-18 08:37:58 Public message
59_odpowiedzi_na pytania_II.pdf pdf 1062.64 2022-11-22 06:39:49 Public message
59_odpowiedzi_na pytania_II_.pdf pdf 169.19 2022-11-22 06:39:49 Public message
59_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_II.pdf pdf 41.81 2022-11-22 06:39:49 Public message
59_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 59.15 2022-11-28 12:09:33 Public message
59_informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 178.31 2022-11-28 12:09:33 Public message
59_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - platforma.pdf pdf 74.42 2022-12-01 13:16:37 Public message
59_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - platforma_.pdf pdf 139.58 2022-12-01 13:16:37 Public message
59_ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 48.38 2022-12-07 07:19:46 Public message

Announcements

2022-12-07 07:19 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/59/22_Ogłoszenie o wyniku postępowania

59_ogłoszenie o wyni [...].pdf

2022-12-01 13:16 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/59/22 _ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

59_Zawiadomienie o u [...].pdf

59_Zawiadomienie o u [...].pdf

2022-11-28 12:09 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/59/22_Informacja z otwarcia ofert

59_informacja z otwa [...].pdf

59_informacja z otwa [...].pdf

2022-11-28 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 494.011,70 złotych brutto
2022-11-22 06:39 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/59/22_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_odpowiedzi na pytania

59_odpowiedzi_na pyt [...].pdf

59_odpowiedzi_na pyt [...].pdf

59_ogłoszenie o zmia [...].pdf

2022-11-18 08:37 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura ZP/TP/59/22_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_odpowiedzi na pytania

59_odpowiedzi_na pyt [...].pdf

59_odpowiedzi_na pyt [...].pdf

59_ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 437