Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.17.2022 Przebudowa mostu na rzece Bawół wraz z infrastrukturą drogową zlokalizowaną w ciągu drogi gminnej nr 674344P

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 02-11-2022 15:10:00
Placing offers : 09-02-2023 08:01:22
Offers opening : 18-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.26 2022-11-02 15:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 437.63 2022-11-02 15:10:00 Proceeding
SWZ.zip zip 120.04 2022-11-02 15:10:00 Proceeding
Branża drogowa.zip zip 6233.35 2022-11-02 15:10:00 Proceeding
Branża mostowa.zip zip 6653.56 2022-11-02 15:10:00 Proceeding
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 129.59 2022-11-18 13:09:06 Public message
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 129.59 2023-02-09 08:01:15 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 58.55 2023-02-09 08:01:19 Public message

Announcements

2023-02-09 08:01 Angelika Grzelaczyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający, Gmina i Miasto Stawiszyn, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 18.11.2022r. do godziny 10:00.

Powiadomienie o unie [...].pdf

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-18 13:09 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 530