Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 36/D-80/0080/PN/2022/U Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, kart SIM do telefonów komórkowych i modemów internetowych, na rzecz ITWL

Deadlines:
Published : 28-10-2022 16:16:00
Placing offers : 07-11-2022 11:00:00
Offers opening : 07-11-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dab8e9-8318-18dc-e554-6e00108dfa85.pdf pdf 144.77 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 418.22 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 41.38 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 391.64 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.doc doc 120.5 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 396.99 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.72 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 351.11 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.96 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 340.96 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz usług.doc doc 49.5 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz usług.pdf pdf 441.74 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 24.67 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 339.58 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 23.23 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 340.3 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 24.28 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 337 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 308.39 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 284.71 2022-10-28 16:16:00 Proceeding
08dabcb5-05ae-5290-d2b3-21001052ccc3.pdf pdf 37.22 2022-11-02 10:43:24 Public message
Wyjaśnienie i zmiana SWZ 02.11.2022r..pdf pdf 1231.02 2022-11-02 10:43:24 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty po zmianie z 02.11.2022r..docx docx 41.08 2022-11-02 10:43:24 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty po zmianie z 02.11.2022r..pdf pdf 392.26 2022-11-02 10:43:24 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy po zmianie z 02.11.2022r..pdf pdf 303.53 2022-11-02 10:43:24 Public message
Informacja z otwarcia 07.11.2022r..pdf pdf 388.3 2022-11-07 13:09:48 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 209.94 2022-11-10 12:47:34 Public message

Announcements

2022-11-10 12:47 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,
W załączeniu Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z poważaniem
Katarzyna Bagińska

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-11-07 13:09 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Katarzyna Bagińska

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-07 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 369000,00zł
2022-11-02 10:43 Katarzyna Bagińska Szanowni Państwo,
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie i zmiana SWZ.
Z poważaniem,
Katarzyna Bagińska

08dabcb5-05ae-5290-d [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1040