Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa wysortowania oraz sprasowania odpadów w Z/I w Bełchatowie/ 2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 28-10-2022 13:37:00
Placing offers : 30-11-2022 12:00:00
Offers opening : 30-11-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
README.txt txt 0.93 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 82.7 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
espd-request.xml xml 135.85 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 350.88 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.49 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 197.72 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
Załączniki do umowy.7z 7z 177.9 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.44 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.51 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx docx 18.01 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. konsorcjum.docx docx 25.67 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.97 2022-10-28 13:37:00 Proceeding
SWZ — modyfikacja.pdf pdf 351.11 2022-11-03 11:13:38 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.85 2022-11-07 12:45:19 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 104.45 2022-11-30 12:46:53 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - PLATFORMA.pdf pdf 39.04 2022-12-09 12:11:07 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 95.63 2023-01-19 07:09:02 Public message

Announcements

2023-01-19 07:09 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-12-09 12:11 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-11-30 12:46 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-11-30 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 112 000,00 zł brutto/ 2 597 760,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1073