Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDP.1/ZP.3310.20.2022 Pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2022 roku

Deadlines:
Published : 28-10-2022 13:19:00
Placing offers : 08-11-2022 10:00:00
Offers opening : 08-11-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pt. "Pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 2022 roku" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.86 2022-10-28 13:19:00 Proceeding
02. SWZ.pdf pdf 222.77 2022-10-28 13:19:00 Proceeding
03. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-7.docx docx 62.38 2022-10-28 13:19:00 Proceeding
04. Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 55.5 2022-10-28 13:19:00 Proceeding
07. Informacja z otwarcia ofert..pdf pdf 436.03 2022-11-08 11:51:02 Public message
14. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf pdf 728.2 2022-12-09 13:05:39 Public message
15. Unieważnienie postępowania.pdf pdf 352.57 2022-12-15 14:47:47 Public message
16. Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 49.73 2022-12-15 14:47:47 Public message

Announcements

2022-12-15 14:47 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu wraz z ogłoszeniem o wyniku postępowania.

15. Unieważnienie po [...].pdf

16. Ogłoszenie o uni [...].pdf

2022-12-09 13:05 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

14. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-11-08 11:51 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

07. Informacja z ot [...].pdf

2022-11-08 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia 50 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 274