Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 15/07/2022/K/2 Sprzedaż i dostawa konstrukcji wolnostojącej do fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej

Deadlines:
Published : 28-10-2022 11:42:00
Placing offers : 04-11-2022 11:30:00
Offers opening : 04-11-2022 11:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1.    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

2.    Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

3.    W stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty

4.    Posiadają wiedzę i doświadczenie.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu oferty.


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
istotne postanowienia postępowania konstrukcja 2.pdf pdf 171.82 2022-10-28 11:42:00 Proceeding
rysunek.pdf pdf 127.02 2022-10-28 11:42:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_do_SWIZ_formularz_oferty 2.docx docx 27.34 2022-10-28 11:42:00 Proceeding
wybor oferty 14 11.pdf pdf 136.33 2022-11-14 06:59:56 Public message

Announcements

2022-11-14 06:59 Krzysztof Jurkowski Wybór najkorzystniejszej oferty

wybor oferty 14 11.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzedaż i dostawa konstrukcji wolnostojącej do fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do Stacja SUW w m. Trębowiec kompletnej konstrukcji wolnostojącej montowanej na beton do fabrycznie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50kWp (130 szt. paneli) 2. Opis konstrukcji: a. 5 szt. stołów zawierających po 26 modułów fotowoltaicznych b. Wykonanie: • ze stali pokrytej powłoką magnelis o symbolu: S320GD+ZM310/430 • minimalne przekroje ceowników: słup przód - C+150x48x20 słup tył - C+140x48x20 belka skośna - C+150x48x20 c. układ paneli oraz koncepcja konstrukcji zgodne z załączonym rysunkiem UWAGA Rysunek jest jedynie poglądowy (nie jest projektem!). Podane w rysunku wymiary nie są zgodne z wielkością paneli, które będą montowane. Należy dopasować wielkość konstrukcji do rozmiarów paneli!) d. Wymiary posiadanych paneli: 1769+/-2mm x 1052+/-2mm x 35+/-1mm (Producent/typ – Ja Solar JAM60S20-385/MR_BF) 5 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 338