Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.33.2022 tryb podstawowy bez negocjacji na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

Alicja Dymel-Kobza
Gmina Nakło nad Notecią Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-10-2022 14:34:00
Placing offers : 09-11-2022 09:00:00
Offers opening : 09-11-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.21 2022-10-27 14:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 507.66 2022-10-27 14:34:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 51.9 2022-10-27 14:34:00 Proceeding
1 odpowiedż na pytanie, Modyfikacja SWZ .pdf pdf 114.74 2022-11-03 14:28:28 Public message
formularz oferty po modyfikacji.docx docx 41.47 2022-11-03 14:28:28 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08dabd8b-3bb6-4349-6849-c3000fa0d16a.pdf pdf 44.51 2022-11-03 14:28:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.48 2022-11-09 13:28:45 Public message
rozstrzygniecie postępowania na strone.pdf pdf 201.61 2022-11-17 09:32:28 Public message

Announcements

2022-11-17 09:32 Gracjana Malagowska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rozstrzygniecie post [...].pdf

2022-11-09 13:28 Alicja Dymel-Kobza informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-09 09:00 Buyer message Zamawiający zaplanował na sfinansowanie zamówienia 356.376,51 zł brutto
2022-11-03 14:28 Alicja Dymel-Kobza odpowiedź na pytanie, modyfikacja SWZ

1 odpowiedż na pytan [...].pdf

formularz oferty po [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570